خلاصه رزومه استاد جعفر نوایی به شرح ذیل می باشد جعفر نوایی متولد سال ۱۳۶۲ و شهرستان زیبای آمل میباشد

شروع ورزش 

استاد جعفر نوایی از سال ۱۳۷۵ ورزش رزمی هاپکیدو را زیر نظر پدرش استاد عین الله نوایی آغاز کرد و از همان دوران استعداد ایشان در ورزش جهانی هاپکیدو شکوفا شد

محل تمرین

ایشان با سختی های فراوان به تمرین خود ادامه دادند،محل تمرینشان به مدت ۴سال راهروی مدرسه راهنمایی در روستای کمدره آمل بود
 از سال ۱۳۷۹تا 1389  ایشان انبار مغازه دکورسازی خود در روستا را به باشگاه تمرینی تبدیل کرد تا در یک فضای 65 متری  بتواند راحتتر به کار خود ادامه دهد
 در این سالها سختی های زیادی کشید تا به استاد مطرح تبدیل شد

رویداد و دوره های مختلف

رئیس سبک هاپکیدو در ایران در این سالها در رویداد ها و دوره های مختلفی شرکت کردند از جمله
 • مسابقات قهرمانی ملی

 • مسابقات قهرمانی بین المللی

 • دورهای مختلف سمینار

 • دورهای مختلف داوری

 • دورهای مختلف مربیگری

انتخاب از سمت سازمان جهانی

 در سال ۱۳۹۳ از طرف سازمان جهانی هاپکیدو و دانشگاه علوم ورزشی و هنرهای رزمی میونگجی به کره جنوبی دعوت شد. پس از گذراندن دوره های تخصصی به ایران بازگشت و مجددا در مرداد ۱۳۹۴ به این دانشگاه دعوت شده و در سیمنار بین المللی هاپکیدو با موفقیت دوره های مختلفی درا طی نمود. پس از این سمینار از طرف سازمان جهانی هاپکیدو به عنوان نماینده ایران منصوب شد.
 
 
شروع ورزش

شروع ورزش

 • سال 1375

استاد جعفر نوایی از سال ۱۳۷۵ ورزش رزمی هاپکیدو را زیر نظر پدرش استاد عین الله نوایی آغاز کرد و از همان دوران استعداد ایشان در ورزش جهانی هاپکیدو شکوفا شد

سال 1375
سال 1379
محل تمرین

محل تمرین

 • سال 1379
ایشان با سختی های فراوان به تمرین خود ادامه دادند،محل تمرینشان به مدت ۴سال راهروی مدرسه راهنمایی در روستای کمدره آمل بود
 از سال ۱۳۷۹تا 1389  ایشان انبار مغازه دکورسازی خود در روستا را به باشگاه تمرینی تبدیل کرد تا در یک فضای 65 متری  بتواند راحتتر به کار خود ادامه دهد
 در این سالها سختی های زیادی کشید تا به استاد مطرح تبدیل شد
رویداد و دوره های مختلف

رویداد و دوره های مختلف

 • در کشور های مختلف
رئیس سبک هاپکیدو در ایران در این سالها در رویداد ها و دوره های مختلفی شرکت کردند از جمله
 • مسابقات قهرمانی ملی

 • مسابقات قهرمانی بین المللی

 • دورهای مختلف سمینار

 • دورهای مختلف داوری

 • دورهای مختلف مربیگری

در کشور های مختلف
سال 1394
انتخاب از سمت سازمان جهانی

انتخاب از سمت سازمان جهانی

 • سال 1394
 در سال ۱۳۹۳ از طرف سازمان جهانی هاپکیدو و دانشگاه علوم ورزشی و هنرهای رزمی میونگجی به کره جنوبی دعوت شد. پس از گذراندن دوره های تخصصی به ایران بازگشت و مجددا در مرداد ۱۳۹۴ به این دانشگاه دعوت شده و در سیمنار بین المللی هاپکیدو با موفقیت دوره های مختلفی درا طی نمود. پس از این سمینار از طرف سازمان جهانی هاپکیدو به عنوان نماینده ایران منصوب شد.